Pomůžeme ušetřit i vám!

 • Temperature Coin

  30 %

  Úspora nákladů na energie
 • Realizaction

  14 dní

  Maximální délka instalace za provozu
 • Sales

  3 topné sezóny

  Návratnost investice

Příběhy spokojených zákazníků

Maxresdefault „V minulosti nechávali kluci v pokojích topení naplno, i když byli ve škole nebo na tréninku. Nyní regulujeme teplotu efektivně s možností stálého dohledu."

FC Viktoria Plzeň

Zs Klatovy Spokojený zákazník, kterému jsme pomohli vyřešit letitý problém s nerovnoměrným vytápěním jednotlivých částí objektu školy.

Masarykova základní škola Klatovy

Skolky „První čísla nám potvrzují, že k úsporám při využití této technologie skutečně dochází. Je tedy namístě dál přemýšlet nejen o tom, kam všude ji umisťovat, ale také, co dalšího by mohla z hlediska provozu našich budov monitorovat."

21. mateřská školka Na Celchu

Výrobní společnosti

Nejlevnější energie je ta, kterou nespotřebujete. Jelikož aktuálně není možné uzavřít dlouhodobě fixované smlouvy na dodávku energií, je pro firmy důležité přejít od pouhé kontroly nepřekročení sjednaného maximálního odběru ke kontinuálnímu měření spotřeby všech energií ve společnosti. S cílem získat komplexní přehled o odběru energií z pohledu celkového množství, tak i z hlediska rozložení v časovém horizontu.

Energetický management systém má za cíl zvýšení energetické účinnosti spotřeby energií s dopadem na trvale udržitelné snížením spotřeby energií. Prostředkem je aktivní optimalizace spotřeby energií kombinací různých zdrojů energie. Důležitým prvkem je optimální využití vlastních zdrojů energie jako jsou systémy fotovoltaiky, tepelných čerpadel, bateriových úložišť či kogenerace.

Bioplyn Hala (1)
DSC 7119

Řešení pro budovy

Budovy jsou dnes již standardně vybaveny technologiemi, jako jsou kotelny, vzduchotechnika, klimatizační nebo rekuperační jednotky. Každá z nich obsahuje vlastní řídicí jednotku, která však nekooperuje s ostatními technologiemi. Naším přínosem je dodání centrální řídicí jednotky, která umožní provázanost nastavení technologií v budově tak, aby se jejich fungování nevylučovalo a naopak přineslo výhody vedoucí k nastavení optimální spotřeby energií. Výsledkem je úspora spotřeby energií, a tedy i snížení nákladů za jejich platby.

Projekty řešíme vždy komplexně pro potřeby konkrétní budovy. To vše realizujeme v úzké spolupráci se zákazníkem. Nicméně zde naše práce nekončí. Zajistíme pro vás také instalaci výsledného systému, migraci dat, integraci s dalšími systémy, školení a případně i servis dodaného řešení.

Průběh realizace zakázky

×

Úvod

Pří úvodní schůzce společně projdeme prostory budov a zjistíme, jaké používáte technologie, jaký je režim provozu a kde budeme sbírat data. Domluvíme konkrétní úspory, které potřebujete zajistit od EnMS systému.

×

Analýza současného stavu

Zjistíme skutečný stav provozu budovy – současné nastavení technologií a možnosti jejich ovládání včetně klimatických podmínek.

×

Návrh technického řešení

Na základě analýzy skutečného stavu navrhneme řešení dodávky našeho řídicího systému. Obsahuje komplexní systém postavený na řídicí jednotce, která sdruží ovládání všech technologií v budově. V rámci našeho řešení dodáváme i aplikaci pro místní a vzdálené ovládání technologií.

×

Partnerský vztah

Naším cílem je navázat s vámi dlouhodobý vztah. Pomůžeme vám růst a na oplátku rosteme s vámi. Proto se staráme o to, aby byla aplikace i nadále udržována a rozvíjena. Nabízíme pravidelný i nahodilý servis a údržbu dodávaného řídicího systému a vzdálenou aplikační podporu.

EnMS – Energetický managment systém

Energetický management je komplex opatření, jejichž výsledkem je snížení spotřeby energií jak v budovách, tak ve výrobních firmách. Cílem není snížení spotřeby za každou cenu. Nastavená opatření nemají dopad do kvality prostředí, komfortu lidí a omezení výroby. Energetický management systém má třífázový cyklus.

Monitoring

Vím, jaké energie a kdy je spotřebovávám.

Optimalizace

Na základě analýzy dat udělám systémová a technická opatření s maximálním využitím automatizace.

Udržitelnost

Dlouhodobé a neustálé zlepšování spotřeby energií na základě pravidelné energetické analýzy kontinuálně měřených dat.

Norma

Energetický management je definován normou kvality ČSN EN ISO 50001 – Systémy managementu hospodaření s energií. V souladu s touto normou je možné konkrétní systém hospodaření s energií organizace certifikovat.

Zat Barak Enms

Dotace

Aktuální ceny energií nás nutí přemýšlet o využívání technologií v budovách, zejména pak o optimalizaci jejich nastavení. Na aktuální situaci reaguje i Evropská unie vypsáním několika dotačních titulů pro čerpání peněz na EnMS.

Našim zákazníkům pomůžeme s vyřízením dotace na pořízení EnMS. Provedeme vás celým procesem dokladování žádosti, čerpání a dokládání úspor, které jsou potřeba pro zajištění úspěšného čerpání dotace.

Aktuálně vypsané dotační tituly

Kontaktujte nás

Václav Janoch
Václav Janoch

ZAT a.s.
Obchodní ředitel
vaclav.janoch@zat.cz
+420 604 236 705